An-148 crash near Moscow

News

The list of those killed in an airplane crash of An-148


The names of the crew members and passengers on board the crashed aircraft became known.

As a result of the tragedy, 71 people were killed, including six crew members and 65 passengers:

1

Aknazarov T.

2

Aleksandrov I.

3

Alekseenko K.

4

Anokhin V.

5

Anokhin Z.

6

Boikova E.

7

Bulatova L.

8

Vediborenko I.

9

Vedyakina M.

10

Vladimir N.

11

Gavrilov S.

12

Gambaryan S.

13

Gauss A.

14

Gahramanov N.

15

Grachev A.

16

Grishova I.

17

Gromov I.

18

Gubanov V.

19

Davydova E.

20

Dmitrenko Yu.

21

Dolbin V.

22

Dragina M.

23

Ivanov V.

24

Ilinov E.

25

Kalashnik M.

26

Karmaleyev B.

27

Karpukhin A.

28

Karpukhin T.

29

Kiseleva E.

30

Klaevi U.

31

Kobol V.

32

Kovchuga L.

33

Kozupitsa A.

34

Kolodyazhny A.

35

Korotkov E.

36

Krasova N.

37

Krasova O.

38

Kuzmin O.

39

Kurepov O.

40

Leonova O.

41

Limanov E.

42

Limanov E.

43

Machneva S.

44

Meshcheryakova N.

45

Momzikova K.

46

Nazarov M.

47

Nasyrova E.

48

Nikitenkova G.

49

Nikitchenko A.

50

Nikolaenko L.

51

Normantovich A.

52

Ostavsky I.

53

Panchenko S.

54

Poletaev I.

55

Radchuk I.

56

Remarciuc V.

57

Sevoyan V.

58

Sergoshko A.

59

Sinitsina T.

60

Slavinskaya A.

61

Son U.

62

Tolkachev V.

63

Tolkachev I.

64

Tolkacheva L.

65

Tolmasova D.

66

Tulkubayev F.

67

Urazaeva M.

68

Usachev V.

69

Khokhlova O.

70

Tsipichko O.

71

Yamaev J.

Experts point out that it may take days to find the remains of the victims of a plane crash, while the search operation is seriously hampered by snowfall.

upstairs